Rasulullah SAW Memperbolehkan Berbuat Bid’ah

Rasulullah SAW memperbolehkan berbuat bid’ah hasanah selama hal itu baik dan tidak menentang syariah, sebagaimana sabda beliau saw : “Barangsiapa membuat buat hal baru...

Islam Agama Perdamaian

Islam Agama Perdamaian - Islam adalah agama yang diturunkan Tuhan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Pesan kerahmatan dalam Islam benar-benar tersebar dalam teks-teks...